...

Read More
Know More

...

Koleksi Buku

Hukum

BULETIN HUKUM

BABINKUM TNI

Babinkum TNI

Terbitan : 1983

Jumlah buku : 13

Hukum

PUSTAKA PERADILAN

Mahkamah Agung Ri

Mahkamah Aung RI

Terbitan : 1994

Jumlah buku : 32

Hukum

PUSTAKA PERADILAN

Mahkamah Agung Ri

Mahkamah Agung RI

Terbitan : 1994

Jumlah buku : 32

Hukum

PUSTAKA PERADILAN

Mahkamah Agung Ri

Mahamah Agung RI

Terbitan : 1994

Jumlah buku : 32

Hukum

ABSTRAK SURAT PETUNJUK MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 1951 - 1993

Mahkamah Agung Ri

Mahkamah Agung

Terbitan : 1997

Jumlah buku : 12

Hukum

PELENGKAP HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Mahkamah Agung Ri

Mahkamah Agung RI

Terbitan : 1996

Jumlah buku : 2

Hukum

HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Mahkamah Agung Ri

Mahkamah Agung RI

Terbitan : 2005

Jumlah buku : 1

Hukum

SISTEM PERADILAN PIDANA

Yesmil Anwar, SH., M.Si.

ISBN

Terbitan : 2009

Jumlah buku : 1

Hukum

TEORI KEADILAN

John Rawls

Pustaka Pelajar

Terbitan : 2006

Jumlah buku : 1

Hukum

PENGKAJIAN TENTANG KEDUDUKAN HAKIM SEBAGAI PEJABAT NEGARA

Puslitbang Kumdil MARI

Puslitbang MARI

Terbitan : 2015

Jumlah buku : 1

Hukum

KOMPETENSI PERADILAN AGAMA ANALISA TERHADAP PUTUSAN MARI MENGENAI PERKARA EKONOMI SYARIAH TAHUN 2006 - 2012

Puslitbang Kumdil MARI

Puslitbang MARI

Terbitan : 2013

Jumlah buku : 1

Hukum

PEMBATASAN UPAYA HUKUM KASASI PIDANA UNTUK MEWUJUDKAN PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN

Puslitbang Kumdil MARI

Puslitbang MARI

Terbitan : 2011

Jumlah buku : 1

Hukum

KEPASTIAN HUKUM "ITSBAT NIKAH" TERHADAP STATUS PERKAWINAN, STATUS ANAK DAN STATUS HARTA PERKAWINAN

Puslitbang Kumdil MARI

Puslitbang MARI

Terbitan : 2012

Jumlah buku : 1

Hukum

Penafsiran Pasal 67 Huruf F UU Mahkamah Agung Tentang Kekhilafan Hakim dan Kekeliruan Nyata sebagai Alasan Peninjauan Kembali

Puslitbang Kumdil MARI

Puslitbang MARI

Terbitan : 2015

Jumlah buku : 1

Hukum

MODEL IDEAL SISTEM PROMOSI DAN MUTASI APARATUS PERADILAN (LANJUTAN)

Puslitbang Kumdil MARI

Puslitbang MARI

Terbitan : 2013

Jumlah buku : 1

Hukum

INTERPRETASI TENTANG MAKNA DAN KEDUDUKAN "OPEN BARE ORDE" DALAM PERKARA PERDATA TENTANG PEMBATALAN KONTRAK

Puslitbang Kumdil MARI

Puslitbang MARI

Terbitan : 2013

Jumlah buku : 1

Hukum

PENGKAJIAN PELAKSANAAN DIKLAT SERTIFIKASI HAKIM PERIKANAN

Puslitbang Kumdil MARI

Puslitbang MARI

Terbitan : 2015

Jumlah buku : 1

Hukum

HIMPUNAN DAN ANOTASI PUTUSAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI TENTANG SENGKETA HARTA WAQAF

Puslitbang Kumdil MARI

Puslitbang MARI

Terbitan : 2014

Jumlah buku : 1

Statistik

282

Koleksi Buku

More info

40

Anggota

More info

0

Peminjaman

More info

0

Pengunjung

More info

© Agustus 2021 - 2022 by : Bedil 211